čtvrtek 7. srpna 2014

Rodičům: Stavba příběhu

Pokračuji v seriálu o vypravěčství, kterou pokračuje snaha rozšířit toto tvůrčí sebevyjádření mezi rodiče dětí. Dnešním dílem se budeme podrobněji zabývat jak se staví příběh.


CÍL

Tři věčné náměty příběhu jsou láska, boj a cesta. (Ale na většinu příběhů se dá nahlížet jako na cestu.)
V každém příběhu směřuje hrdina k nějakému cíli. Je jedno zda jej dosáhne, či se cíl v průběhu změní, cíl je dobrým základem pro tvorbu příběhu.
Co je cílem hrdinů? A jak jim bude tento cíl sdělen, jak budou přesvědčeni jej následovat? (Pokud nejde o cíl, který chtějí dosáhnout sami od sebe.) V rámci dosažení velkého, vzdálenějšího cíle, je někdy nutno splnit menší dílčí cíle. Hrdina musí něco chtít, mít cíl. I kdyby šlo jen o to, ubránit sebe či své nic nedělání.


ÚKOLY

Protože se bavíme o interaktivním příběhu, který může dopadnout pod vlivem hráčů i jinak, nepřemýšlejte v událostech co se stane, ale v úkolech co mají postavy udělat.
 • Které úkoly musí být splněny, aby bylo dosaženo cíle?
 • Které informace jim pomohou a nasměřují? Kde je získají? Jak se to dozví?
 • Které úkoly musí postavy splnit pro dosažení cíle?
 • Které překážky odstranit?
 • Které předměty získat?
 • Co se může pokazit?
 • Co jim může pomoci?
 • Jaké dilema cíl způsobí?DILEMA

Je způsob jak udělat příběh osobnější a hlubší. Dilema znamená, že úkol nutí postavu volit, je v konfliktu s její osobností.
 • S názory či zásadami postavy.
 • S jiným úkolem, tužbou či přáním postavy.
 • S cíli jiné důležité postavy kterou chrání či poslouchají.
 • S místní morálkou, zákony, zvyky.
ZÁPLETKA

Stále by šlo víceméně o přímočarý děj - šli a udělali! To co činí příběh napínavým, co tvoří zápletku příběhu, je zvrat. Původní situace se změní vnějším vlivem, který hlavní postavy neovládají. Tento zásah do očekávaného průběhu děje má být výrazný, může být překvapivý, ale musí být uvěřitelný. (V příběhu existovaly stopy, náznaky, či cíl oponenta, které ke změně vedly. Něco jako skrytá hádanka.)

V základu většiny příběhů se dají vypozorovat tyto zápletky, kdy počáteční situaci:
 • Něco narušuje a boří.
 • Je shledána nesplnitelnou či neudržitelnou.
 • Její správnost je něčím zpochybněna, zdiskreditována.
 • Ukáže se v rozporu s postavou (zásadami, názory, zákonem, zvyklostmi, ..).
 • Cizím vlivem se úplně změní.Cíl, úkoly vedoucí k němu, dilema a zvrat událostí. Toto vám už dává jasnou osnovu pro vyprávění. To vše na místě a s postavami, vytvořenými dle minulé kapitoly. Příště si popovídáme o tom, jak takovou hru vést.
Pokud by vás zajímalo plno dalších nápadů a zjednodušení pro vaši tvorbu příběhu, například seznam možných cílů,  jak tvořit pohádkovou či detektivní zápletku, či jak postavu motivovat splnit cíl, nahlédněte do mé příručky Vypravěčství
.

Žádné komentáře:

Okomentovat