pondělí 28. července 2014

Rodičům: Živé prostředí

Pokračuje seriál určený rodičům, ve kterým se chci věnovat interaktivnímu vyprávění. K této sérii článků mne přesvědčila nejen snaha o renesanci vypravěčství, ale především vydání několika článků v časopisu Regenerace (červenec a připravovaný pro srpen 2014). Chci zde tedy sdílet své zkušenosti a myšlenky v šíři, ve které mi to omezený prostor periodik nemohl umožnit. Stále jde ale jen o nevelký výtah z mé podrobné knižní publikace: VYPRAVĚČSTVÍ)


Dnes se dostáváme k prostředí, to jest dějišti příběhu. Nejlepší způsob jak zúročit práci na přípravě příběhu je vyprávět jej v delším cyklu, vyprávět v jednom prostředí mnoho příběhů. Navíc právě pokračování (navazování) příběhů umožňuje postupně budovat cenu věcí, událostí a postav zhlediska hráčů. Vše se stává osobnější, cennější.
Jak tedy vybudovat prostředí pro příběh tak, aby to nebylo pracné (navíc často zbytečné) a při tom dávalo vypravěči do ruky co nejvíce?


ZÁKLADNÍ NÁSTROJ: ŠUM A KLÍČOVÉ PRVKY

Často máme sklon při vytváření prostředí tvořit celek, ale ten je příliš obsažný! Navíc většinou je nakonec užito v příběhu jen málo z něj. Dokonce je to i nerealistické. Nakolik znáte celou svou obec a všechny jeho ulice a budovy, všechny obyvatele. Vždy se nás týká jen určitá část prostředí a zbytek ignorujeme jako jakýsi šum.


 • ŠUM - Představuje všeobecný náhled na celek bez detailů. Základní charakteristiku a povahu celku. Ale v rámci něj nijak nedefinujete detaily.
 • KLÍČOVÉ PRVKY - Představují v rámci šumu ty prvky, které jsou důležité pro příběh a postavy. Jsou součástí šumu, nějakým způsobem jej specifikují, zastupují (jednají za něj) ale jsou osobní.VEDLEJŠÍ POSTAVY PŘÍBĚHU - OBYVATELÉ

Šum v obyvatelích představuje určitý dav (bez tváře) který má určité charakteristiky, vlastnosti. (Díky své převaze mají i sílu a moc prostředí ovlivňovat či udržet ve stavu, který chtějí.)

Příklad: Jsou to tvrdohlaví horalé, kteří se jen neradi přizpůsobují novotám či jiným názorům. Nebo jde o vystrašená strašidla skrývající se v lese před neznámem lidského.

Z tohoto davu si kdykoliv můžete vytáhnout postavu pro příběh a jakmile ji nebudete potřebovat, zase ji nechat v davu zmizet. Přesto je dobré ale mít od začátku několik klíčových charakterů, které vám pomohou definovat prostředí příběhu a umožní vám ovlivňovat či tvořit události.

Pro příklad můžete definovat:

 • Kdo v tomto místě rozkazuje či dbá na dodržování místních zvyklostí a pravidel? (Nejde tak ani o celkové prostředí, jako z hlediska postav a jejich předpokládaných aktivit.)
 • Kdo ví víc? S kým se dá poradit?
 • Kdo úkoluje postavy? (Pokud jsou jeho příkazy v rozporu s místním řádem).
 • Kdo porušuje pravidla a je trestán a jak? (Ukazuje následek případného protivení se)
 • Kdo posluhuje, podlézá či pomáhá místnímu právu? Případně jej provádí?
 • ...a podobné
Pro začátek definujte prostředí alespoň 5 klíčovými postavami. Vytvořte je podrobněji, vymyslete jména a jak vypadají, co dělají. Ty budou pro vás i postavy nejen definovat prostředí a jeho zvyklosti, ale i prosazovat zvyklosti prostředí. Budete je mít vždy po ruce, když bude třeba v příběhu nečekaně něco vložit či usměrnit, případně budete muset improvizovat. Když nevíte co, vyberte jednu z těchto postav a užijte ji.

Příklad: Místu vládne obrovský šakal smrti který prochází krajem a živí se odhozenými a zapomenutými dušemi věcí. Nebo regentka dryáda vládnoucí pevnosti je němá dubová obryně, která umí rozpoznat kdy jí někdo lže.Regentka dryáda, spravuje v době nepřítomnosti pána Pevnost na hraně.

KLÍČOVÁ MÍSTA - PROSTŘEDÍ

Šum v rámci prostředí představuje prostor obývaný určitou sociální skupinou, davem. Kreslit mapy je zbytečné, většina z vás by nenakreslila dobře ani mapu obce, ve které žije od narození, proč by měla někoho zajímat mapa. (Maximálně je dotazována vzdálenost, doba potřebná k přesunu na jiné místo.)
Tak že na mapu se vykašlete a definujte jen popisem, jaký je charakter místa.

Příklad: Jde o horskou vesničku zaklíněnou v sedle vysokých štítů hor. Nebo jde o město kde se vše rozpadá a velmi rychle pozbývá života.

Klíčová místa příběhu jsou taková místa, které příběh bude pravděpodobně nejčastěji užívat. I když přesněji je to lepší definovat naopak, jde o zajímavá místa které využijete jako dějiště příběhu. Není pravděpodobné, že se vám podaří hned z počátku vytvořit všechna potřebná místa pro váš příběh, ale i tak si stvořte cca základních 5 míst.  Další můžete kdykoliv vytvořit dle potřeby. Ale když budete nuceni improvizovat, můžete vždy sáhnout po jednom z těchto pěti a užít jej. Odlehčit si v případě nenadálé improvizace. 

Až dojdeme v této sérii článků na tvorbu příběhu, uvidíte, jestli a kolik jich použijete. Určitě budete tvořit další dočasná, krátkodobá. Ale těchto pět by mělo být trvale užitelné.

Co by místa měla splňovat?
 • Mělo by odpovídat charakteru příběhu který očekáváte
 • Mělo by být zajímavé a inspirativní, něčím zvláštní či neobvyklé
 • Mělo by být použitelné po celou dobu příběhu
Jaká místa?
 • Alespoň jedno domovské prostředí charakterů kde je relativní klid.
 • Charakteristické místo setkání s autoritami či výraznými figurami příběhu.
 • Místo které bude jedním ze zdrojů či dějištěm konfliktu


KLÍČOVÉ KONFLIKTY

Aby bylo prostředí skutečně živé, zajímavé, podnětně inspirující a akční, nesmí spočívat v klidu. To jest musí v něm existovat určité napětí, rozpor názorů, nepřátelství, či rozdílné smýšlení a názory (na víru, budoucnost, ...) Tento konflikt by se měl i osobně týkat hrdinů příběhu. (Jinak nemá smysl pro příběh a tím jej ani nějak detailně specifikovat.)
Konflikt může být postaven také vůči vnějšku, něčemu mimo domovské prostředí postav. Nebo užijte kombinaci obojího.
Důležité je sepsat si nějaké konflikty, nejlépe alespoň 5 možných konfliktů týkající se prostředí, postav jako celku či jednotlivých postav. Tyto konflikty vám dávají do ruky děj, podněcují prostředí k událostem. Jeden z těch konfliktů vezmete (klidně pro začátek nějaký okrajový či méně důležitý) a začnete skrze něj rozehrávat příběh. Ale kdykoliv nebudete vědět co, prostě nechte projevit jeden z konfliktů.Příště se podíváme detailněji jak se připravuje příběh. Tyto články jsou vybrané a velmi zkrácené poznatky, které jsem uvedl ve své příručce VYPRAVĚČSTVÍ. Pokud vás Vyprávění zaujme, naleznete tam vše potřebné a mnohem více.

Žádné komentáře:

Okomentovat