pátek 18. prosince 2015

Podzahrada: Preludium

Rozhodl jsem se vyprávět dětem příběh. A nabízím jej i vám. Možná by z tohoto příběhu byla i zajímavá knížka, ale vypravěčství na živo je má láska, a proto tento svůj příběh věnuji vypravěčům mezi vámi. Jen ti jej mohou oživit.

O čem to bude?

Podzahrada bude pohádkový příběh. Odehrává se v imaginárním místě kouzel a zvláštních obyvatel, v podsvětě. Je to relativně komorní prostředí o několika desítek klíčových obyvatel, které si hráči i vypravěč svedou brzy osvojit. V prostředí je nastaven výrazný konflikt, který mají hráči pomoc vyřešit, ale ten se vynoří z příběhu až postupně. Z počátku je nechán prostor na poznávání a zorientování se v prostředí skrze několik úvodních epizod. Příběh je cílen na děti.

 • Žánr příběhu: Moderní fantasy - dobrodružný příběh. (Minimální násilí)
 • Cílení příběhu: Děti ( Hrdinové příběhu jsou též děti)
 • Ingredience příběhu: Kouzelná zahrada, dávná strašidla, hrdinské výzvy,  stroječky a loutky.
 • Orámování příběhu: Rám příběhu tvoří podivná zahrada v zemi kouzel, ale i nejbližší její okolí.


Jak se zapojit do tohoto příběhu?

V první řadě bude potřeba vypravěč, který jako jediný bude číst tyto mé texty jak příběh vést. Vypravěč může být dospělý či nejstarší z dětí, které umí číst. Po celý příběh půjde o stejného vypravěče.

A pak budou třeba hráči, předpokládám cílením příběhu děti cca předškolního či mladšího školního věku. Ale omezeno to není. Počet hráčů ideálně 2-5. Pokud bude jeden hráč, pak si pomůžeme společností herní postavy Brunelly vedenou vypravěčem. Do osmi hráčů to stále jde, jen bude výraznější nápor na vypravěče. Nad deset už opravdu nedoporučuji. Hráči jsou "účastníky" příběhu. 
Každý z nich bude mít v příběhu jednu postavu prezentující jeho. Tato postava je na začátku definována jen těmito údaji:
 • Přizvisko - libovolné jméno odlišné od jména hráče. To proto aby bylo možno snadno rozeznat, kdy se vypravěč obrací na hráče a kdy na jeho postavu. Přízvisko je jinak libovolné.
 • Pohlaví - děti hrají své pohlaví. Pokud jde o dospělého hráče, pak je to jedno, či je možno gendrově vyrovnat.
 • Věk - příběhové postavy jsou děti. Pokud budou hrát děti, pak určitě užijte stejný věk, odpovídá intelekčnímu i sociálnímu rozvoji. Dospělí hráči musí zvolit libovolný dětský věk. U smíšené skupiny je lepší když dospělí budou hrát mladší věk než děti, aby řešení situací leželo spíše na dětských hráčích. Jejich úkol je pak spíše dělat hru zajímavější i za cenu že zesložití dosažení cíle.
 • To je pro začátek vše, později postavy rozvineme, ale na naučení je to dost.


Co budete potřebovat?

Hráči jen kus papíru a tužku, kde mají poznamenanou postavu, to je na začátek přízvisko, pohlaví a věk. Postava nemá nijak definované schopnosti, prostě předpokládejte že postava umí to, co umí její hráč.

Vypravěč bude potřebovat TUŽKU a PAPÍR na poznámky. Vytisknutý PŘÍBĚH, to co budu sem postupně dávat a který si předem přečetl.

Dále bude potřeba GENERÁTOR NÁHODY.
Pokud jde o děti předškolní a mladší školní věk, a s touto variantou budu počítat v popisu přednostně (označeno jako JUNIOR), pak budete potřebovat DVĚ KOSTKY. Vemte třeba dvé různovarevné dřevěné kostky ze stavebnice, nebo sežeňte dvě různěbarevné hrací kostky. Jednu nazveme UMÍ a na ní polepte (označte) pět stran označující úspěšné zvládnutí úkolu. Druhou nazývám NEUMÍ a na ní označte jen dvě protilehlé strany, úspěšné zvládnutí úkolu.
Ve variantě starších či inteligenčně chápavějších dětí, v popisu označím jako STARŠÍ Budeme užívat ŽETONY (korálky, kamínky, ...) a klasickou SADU KARET (žolíky či prší)

Pak už jen prostor, kde se bude hra odehrávat. Lepší než okolo stolu je volný prostor, jeviště, uprostřed, kde může probíhat každá akce divadelně hraná, naživo. Vhodné tlumené osvětlení. Jemná ztlumená hudba či ticho. A dostatek času. V záhlaví každé kapitoly uvedu orientační čas. (Snažte se odehrát vždy celou kapitolu, vyčlenit dostatek času. Kapitoly jsou příběhové celky mající svůj úvod, zápletku a finále.)


Do ouška vypravěčům

Každá kapitola se skládá ze scén. Scéna se odehrává na jednom místě a jsou ji přítomny určité jednající osoby. Na úvod každé scény popíši co je jejím účelem, kde se odehrává, přítomné postavy vypravěče a jejich momentální cíl. A co může nastat a jak to řešit.

Pro orientaci budu užívat následující úpravu textu:
 • Obvyklým textem co je zřejmé a co je možno číst hráčům přímo, popis
 • (Kurzívou v závorce) skutečné pozadí a styv věcí, který ale zřejmý není.
 • Kurzívou v samostatném odstavci mechanismy hry a jak je řešit


Přesněji takto:

Scéna 1: Název

Úvod, Zápletka, Klid, Finále, Závěr - příběhobý účel scény.
Místo: Popis místa (Nezjevné věci) - popis místa hráčům přečtěte, ale nezjevné věci ne, ty jsou pro lepší orientaci vypravěče a mohou být hráči odhaleny. Ale nemusí, nebo až mnohem později jim dojít.
Osoby: Vyskytující se osoby

 • Postup událostí na scéně v bodech. Postupně je vnášejte do hry a nechte reagovat postavy. 
 • Případně reagujte za příběhové postavy. U nich vždy uvedu popis  a jejich jednání (Jaký je skutečný cíl) - popis osob přečtěte a hned pak také vstupte na scénu a hrajte ji, představujte. Ale skutečný cíl jim nečtěte, ten slouží pro vaše lepší pochopení a ztvárnění dotyčné postavy.
Každou novou postavu s dlohodobým výskytem představím ještě ve zvláštní tučné části i s příběhovým účelem, pozadím a dlouhodobým cílem.

Junior: jak řešit možné akce postav u mladších, zjednodušeně
Starší: jak řešit možné akce postav u starších.


Shrnutí: úplně na konci shrnu děj kapitoly. Na konci proto, aby nebylo vše hned na očích.(A příště se už do toho pustíme .....)


Žádné komentáře:

Okomentovat