středa 7. května 2014

Krysí pohádka - Kapitola 3.

Tento příběh je mostem mezi mou prvotní hororovou tvorbou a pozdější Rusalkou ovlivněnou tvorbou pohádkově romantickou. Zvláštností je, že příběh obsahuje oba žánry v oddělených dějových liniích. Přesněji obsahuje tři dějové linie, které se proplétají příběhem, aby nakonec, přes zdánlivou neslučitelnost, splynuli v jednu.


Kapitola III. - Svedení

Ještě než vkročila do místnosti, poznala, že je tam všechno jinak.
Pach smrti a rozkladu plnil místnost nasládlou těžkou vůní. Na zemi posedávalo o několik děcek více než včera, některé zdobeny pruhy a malbou krví, zatímco ostatní seděly odděleně u stěn.
Všechna ale byla sytá. Jejich tváře byly klidnější a spokojenější.
Pomalu přešla k oknu. Na parapetu leželo srdce dítěte. Krvavý sval, po němž lezlo několik much, vypadal uboze a schlíple. Tupě uřezané cévy, roztřesené a pomlácené, plnila sražená krev a voda.
Nebyla to jen temnota chodeb okolo. To nejhorší bylo v nich, v jejich egoistické mysli.
Bez přemýšlení se zula a vyskočila nahoru. Vyplašené mouchy jí zabzučely okolo uší a odlétly do místnosti. Nesledovala je, věděla, že si mají z čeho vybírat. Zaschlou krev na kůži dětí nebo zbytky hostiny, již neviděla, ale podle zápachu tu musela být také.
Opřena o stěnu zvedla srdce z krvavé louže a sevřela je v dlaních. Přemýšlela o děcku, jemuž patřilo. Které z těch, jež tu včera seděly, skončilo o pár dní dříve, než by je pohltila noc?
Seděla čelem k oknu, srdce položené v klíně. Bylo již chladné a ztuhlé.
Pohlédla ven na rudý obzor za barevnými skly a temná těla posedávajících krkavců. Vědomí vzdálené realitě začalo vyprávět.
-
Místní nazývali kraj na sever od řeky Křivé žlaby. Byla to ta část Temného lesa, jež se rozkládá mezi Bažinou prokletí a Skalním bludištěm. Místo, které nebylo v lese oblíbeno, přesto tam bylo několik domků pod kořeny mohutných stromů, rozházených v hlubokých žlabech, jež připomínaly dílo gigantických divočáků.
V jednom z nich, podzemní noře vytřené jílem, spala podivná dvojice. Ten výraznější než jeho společnice, byl obrovský bílý potkan. Stočen do klubíčka lehce pofrkával ve spánku skrz růžové nozdry na protáhlém čumáku. Celé jeho tělo bylo trochu zavalité. Mohutná kostra a silné nohy zakončeny ostrými drápy. Dlouhá a jemná srst zářila čistě bílou barvou až na šedivý vybledlý trojúhelník za krkem.
Nahá drobná dívenka spící v kruhu mohutného těla byla květinová víla. V lese stínů velmi neobvyklé stvoření, jemné a citlivé. Její hmyzí křídla se ve spánku lehce chvěla.
První se probudil potkan. Nejdříve se jen lehce pohnul, snad ještě ve spánku a vzápětí se rozvinul a postavil na silné tlapy. Zapřen drápy o hliněnou podlahu se protáhl a dlouze zívl. Obrovské žluté hlodáky se zaleskly tmou a když hlasitě scvakly, otevřel černé oči.
Víla se poslepu došmátrala k bílé měkké kožešině, jež jí utekla z pod hlavy, a teprve pak, znovu opřena o masivní tělo hlodavce, lehce zívla a počala se probouzet. Potkan se zatím soustředěně věnoval své očistě.
Tou dívkou byla květinová víla Lil a ono mohutné zvíře se jmenovalo Tera. Patřil víle, jež na něm jezdila, i když přesnější by bylo říci, že byli přáteli, kteří jen neznali společný jazyk.
O chvíli později již neklidný potkan očichával dveře, zatímco se drobná dívka snažila na něj upevnit postroj a sedlo. Nedělala to poprvé a tak byla snaha neklidného zvířete marná.
Když otevřela dveře, nahlédl potkan krátce ven a zavětřil. Jeho zdánlivá netrpělivost okamžitě zmizela vystřídaná opatrností a strachem. Chvíli čenichal, než potichu vylezl mezi uzlovité kořeny.
Nahá víla si navlékla silné rukavice z tmavé kůže a ze země sebrala tenké dlouhé kopí s hrotem z trnu velkého bodláku. Trochu oprášila rudé třásně prachového peří pod ním, než vyšla ven za potkanem.
V temném lese nic nerozdělovalo den a noc. Neustálá neurčitá tma stínící zemi sloužila všemu temnému v kraji jako věčná skrýš.


Lil vylezla na hřbet Tera a opatrně se rozhlédla okolo. Zdánlivě byl všude klid, ale ten byl děsivější a nebezpečnější než cokoli jiného.
Jak si malá válečnice přehodila přes ramena zelenavý plášť vystlaným jemným peřím, pohasla zář jejích křídel. Zůstal jen přízračný třpyt jejich tvaru prosvítající ven skrz hrubou tkaninu.
Drobné nohy ve třmenech pobídly Tera k pohybu a sama víla dávala pozor na okolí, i když věděla, že silný sluch a čich zvířete je mnohonásobně lepší.
Vílí válečnice Lil a její podivný oř, mohutný bílý Tera projeli Křivé žlaby, aniž by se jedinkrát ohlédli zpět, kde stál prastarý domek, který jim sloužil jako útočiště po několik dlouhých měsíců. Silné kořeny a kamenitá půda stropu jim mnohokrát zachránily život, ale včera se víla rozhodla jít znovu dál. Zapomenout na sladký život plný jistot, na nějž se tak lehce přivykalo, a znovu bloudit divočinou. Spávat v puklinách skal a pod vývraty, bojovat a třeba i bloudit.
Jednotvárná jistota prastarého domku byla možná příjemná, ale ne pro Lil. V jejích žilách kolovala divoká krev, nestálost a divokost Temného lesa, a to ji vyhnalo z bezpečí pod kořeny. Mohutný potkan Tera byl možná proti, alespoň nejevil mnoho nadšení po ránu, když jej oblékala do postrojů, ale podřídil se. Byla to otázka zvyku, nechávat si své názory pro sebe.
Křivé žlaby znali za tu dobu velmi dobře, a tak jim cesta k řece netrvala dlouho. Už za pár hodin stáli oba na břehu chladného líného proudu. Do vody musela Tera zatáhnout Lil násilím. Potkanovi se nechtělo a bránil se. Nebylo to tím, že by neuměl plavat. Byl naopak velice dobrým plavcem, jen vodu neměl příliš v lásce.
Když se nakonec nechal přesvědčit, zabral mohutnými běhy a velkou rychlostí přetáhl vílu na druhou stranu, kde promočený vylezl na břeh a zavětřil. Bílá srst se naježila a proměnila jej tak napohled v mnohem větší chlupatou kouli, z níž vyčnívaly jen jeho drápy a dlouhé hlodáky.
Víla sundala ze sedla oštěp a tiše se rozhlížela. Věřila jeho čichu více než svým schopnostem.
Nedaleko od nich někdo plakal. Plačtivý nářek byl v Temném lese neobvyklý a víla nepatřila k důvěřivým tvorům. Tiše našlapujíc postoupila ještě pár kroků do tmy, oštěp pevně sevřený v dlani, než spatřila modře zářící dívenku. Seděla na jednom z křivých kořenů a plakala. Nedaleko od ní se pásl černý jednorožec Glag a pozorně sledoval okolí.
Ani květinová víla mu neunikla. zvedl hlavu a zafrkal.
“Zmiz, poletucho, než ti ublížím!”
“Zkus to!” Rozmarně zašeptala víla a sevřela kopí v obou dlaních. Přitom se zasmála svým zvonivým smíchem.
“Víš kdo je můj mistr?”
“Ano. Sloužíš Lovci.”
“Ta, co tu pláče, patří jemu!”
“To je možné, však ti ji neberu. Ale proto se neleknu tvých slov. Nejsi víc než prašivý kůň a to slova nezmění.”
Z nozder jednorožce se vyvalila pára a oči žhnuly plamenem.
“Dovoluješ si příliš, válečnice!” rozdrtil varovná slova v silných čelistech.
Lil se rozpustile rozesmála.
“Řeči plynou. Tys ji sem přivedl?”
“Já!!”
“A co je ona vlastně zač? Vypadá jako…” Lil si znovu pozorně prohlédla plačící děvče, ve snaze někam ji zařadit. Glag ji přitom nenávistně pozoroval.
“Nevím,” pokrčila rameny Lil, “nechám se podat. Tak koho to přinesl úžasný Glag?”
“Vílu!”
Lil pohlédla zpět na uplakané děvče a vyprskla smíchy.
“To nemyslíš vážně, Glagu!”
“Proč!!!?”
“Takhle přeci víly nevypadají. Kdopak tě zase napálil, komu jsi naletěl, Glagu?”
Květinová víla se se smíchem a rychlým míháním hmyzích křídel vznesla do vzduchu.
“Je to víla. Je nejmladší dcerou královny víl!”
Zaržál rozzuřeně Glag a kopyty rozryl zemi ve svém dosahu.
“Dalo by se připustit, že všechny dcery královny víl nemusí být víly. Mohla do svého domu přijmout sirotka. Ale já si stejně myslím, že jsi spíš naletěl, Glagu!”
“Chová se jako víla.”
Snažil se bránit nejistý Glag. Byl v temném lese již příliš dlouho a neznal vzdálené kraje tak dobře, jako dříve. Zároveň se kdesi uvnitř, v jeho černé hrudi, probouzel strach z Lovce, jeho mistra.
“Napálila tě, Glagu, ještě přece poznám vílu. Jen se na ni podívej, na vílu je moc tlustá a těžká.”
Glag pozorně zkoumal Ól a pak jeho temná hlava poklesla k zemi.
“Máš pravdu poletucho. Ta čarodějnice mne napálila.”
Lil jen pokrčila rameny.
Kde.. jsi.. ty.. černáá klisnooo!!”
“Nevolal tě někdo?” uličnicky se rozhlédla Lil
“Lovec,” vypustil Glag oblak par z nozder. Nenáviděl ho, ale ještě jeden rok zbýval do konce jeho služby u něj. Moc Lovce byla velká, větší, než většina obyvatel Temného lesa tušila. A Černý jednorožec ji pomalu, den po dni, nasával do sebe.
“Ale co s tím uřvaným bastardem? bude mne jen zdržovat!”
“Já ti ji pohlídám. Nemá sice žádnou cenu, ale že to jsi ty...” Snesla se víla zpět na zem a postavila se vedle plačícího děvčete.
“Dobře, tak ji hlídej! A běda, jestli ti uteče!!” Zařval Glag v běhu a vzápětí zmizel mezi černými stromy. Temný les okolo utichl a potemněl. Lil se opatrně rozhlédla a pak se posadila vedle ubrečené Ól.
“Neboj, už je pryč. Kdo vlastně jsi? A jak se jmenuješ?”
“Já,” se strachem vzhlédla ke stejně veliké válečnici. “Já jsem víla Ól.”
“Ty jsi víla? Tomu nevěřím.”
“Ale já jsem opravdu víla,” znovu začala popotahovat Ól.
Lil pokrčila rameny. “Každý se může splést. Ale to bychom tu pak neměly moc dlouho čekat.”
“Proč?” otázala se překvapeně modrá víla.
“Protože Glag se určitě vrátí každou chvíli,” vyskočila válečnice na nohy a uchopila Ól za ruku. “Pojď.”
Tiše zamlaskala a mezi stromy se vynořila hranatá lebka obrovského potkana s udidlem mezi čelistmi. Drobná ruka válečnice uchopila uzdu a postrčila druhou vílu k mohutnému hřbetu. “Tak lez, Glag se hned vrátí!”
“Když,” Ól se vyděšeně podívala po mohutném zvířeti, “já neumím jezdit na koni…”
Lil vyskočila do sedla a sevřela Ól ruku.
“Tera není kůň. A já tě podržím.” Vytáhla ji násilně před sebe a pobídla zvíře k běhu.
“Chtěla bych se vrátit domů.” Plačtivě zaprosila modrá víla a ohlédla se po Lil, jež ji držela jednou rukou za pas a druhou řídila obrovského potkana.
“Jinak, jmenuji se Lil. A na domov zapomeň! Z Temného lesa nevede žádná cesta ven. Nikdo z nás se nemůže vrátit!”
“A co sestřičky? Ony na mne čekají!”
Temný les okolo se roztřásl větrem, jenž nesl zlostný křik Glaga.
“Zrádná poletucho, vrať mi mou vílu!!!”
“Přej svým sestřičkám štěstí a dlouhý život. To, co jsi ty sama už ztratila!” Zašeptala Lil do ucha Ól těsně před tím, než se lesem roznesly údery mohutných kopyt Glaga, který je pronásledoval.
-
Děti za ní tiše seděly v očekávání dalšího pokračování, když dívka odehnala ze srdce v klíně jednu z much. Za okny před sebou slyšela křik krkavců, poslouchala jejich pláč i krutý řev, ale věděla, že skutečná krkavčata sedí za jejími zády. Děti, které se neštítily vztáhnout ruku na jedno z nich.
Zvedla srdce. Bylo docela malé, menší, než si vždy představovala. Tuhé svalstvo, najednou tak studené a bez života. Přesto znamenalo lidský život. Sílu dítěte.
Měla také hlad, ale nemohla si ani připustit myšlenku, že by jej pozřela. Ten drobný sval v jejích dlaní byl jako její vlastní srdce. Dětské srdce a nevinnost, již zahodila když odešla od rodičů. Ale to ještě žila.
Sevřela srdce v dlaních, jako by jej chtěla chránit před všemi okolo. Chránit sebe. Ale pak si uvědomila marnost svého počínání a po tváři se jí skutálela slza.
-
Bylo jí špatně. Motala se jí hlava a před očima tančilo tisíce různých obrazů. Pokusila se vstát, ale nepodařilo se jí to. Nepodařilo se jí ani otevřít oči. Kňučivě zaprotestovala a při novém pokusu se úspěšně zapřela lokty o zem.
“Je ti špatně?” zeptala se vedle ní Loran ospalým hlasem. Jen kývla a děvče jí něco strčilo do pusy.
“Neboj, tohle tě srovná.”
Vyčerpaně se usmála a ulehla zmoženě zpět na deku pod sebou. Slyšela ostatní vstávat, někdo otevřel znovu láhev na stole a napil se. Pokud si dobře pamatovala, moc v ní už nebylo. Bolest hlavy začala slábnout a tělo se uvolnilo. Ať už to bylo cokoliv, bylo jí po tom více, než jen dobře. Její organismus jako by plaval v poklidné lázni.
Trochu nemotorně se zvedla a vypotácela se z místnosti na chodbu. Po chvíli našla dveře a za nimi toaletu, již hledala. Posadila se a s úsměvem ve tváři se snažila trochu rozpomenout. Nepodařilo se jí to, ale vůbec jí to nevadilo. Cítila se lehce a uvolněně, střídavě se smála, nebo poklimbávala.
“Jak se máš?”
Zvedla hlavu k otevřeným dveřím. Stál v nich Glag opásaný tmavým ručníkem a s rozcuchanou hlavou.
“Dobře.” Kývla šťastně a zacpala si pusu, než se stihla rozesmát.
“Můžu se vykoupat?” Ukázal za ni. Teprve teď si všimla, že ve stejné místnosti je i stará smaltová vana, do níž ústila otlučená mosazná trubka. Vyprskla do dlaně a pokrčila rameny. Droga, kterou jí dala Loran, otupila jakýkoliv pocit studu, vlastně si tehdy ani neuvědomila že nemá nic na sobě. Neuvědomovala si plno věcí, které procházely okolo, celý svět byl zastřen sladce růžovou mlhou nevinnosti.
“Chtěl bych tě pak namalovat, můžu?” Zakřičel Glag přikrčený pod kohoutem s chladnou vodou. Proud vody bušící do stěny se jej snažily přehlušit, ale neúspěšně.
“Jo,” kývla.
“Ale poprosil bych tě střízlivou, ne zfetovanou. Promiň, ale děsně se usmíváš!” Ovázal si tmavý ručník kolem pasu a jak se protahoval okolo, sevřel jí hlavu v dlaních. “Dobře.”
Vyprskla dalším smíchem, ale rychle jej potlačila a vážně kývla. “Dobře.”
Dlouho sama nezůstala, brzy se objevila Loran.
“Tak jak je, děvče?”
“Už líp.”
“To je dobře,” usmála se a posadila se naproti na zem. “Jsme taková velká rodina, víš? Pomáháme si a tak. Svět je krutej a temnej. Člověk se musí hodně snažit, aby v něm přežil. Víš, ty venku většinou ani netuší oč tu jde. Neznaj svět v noční tmě!”
Podívala se pozorně na usmívající se dívku.
“Opláchni se pak vodou, vzpamatuješ se trochu.” Loran se zvedla a protáhla se do chodby.
Hlas hocha, jenž jí otevřel, něco zašeptal a Loran mu odpověděla. Dost hlasitě, aby rozuměla slovům.
“Je dobrá, neboj, dostane se z toho. Ale nesmíš to příště tak přehánět, v noci vypadala na chcípnutí. Není zvyklá.”
Nahlédl dovnitř, slabé tetování bylo sotva viditelné na znavené tváři. “Ahoj.”
“Ahoj.” Usmála se na prázdný prostor, kde ještě před chvílí nahlížela rozčepýřená hlava. Místo ní se dovnitř protáhlo baculaté děvče a pohlédlo na ni.
“Pustíš mě?”
“Jasně,” pokrčila rameny a ztěžka se zvedla. Posadila se ke stěně naproti, kde ještě před chvílí seděla Loran. Děvče na ni překvapeně pohlédlo a pak ji ignorujíc zavřela dveře na chodbu a rozepnula džíny.
“Jak se jmenuješ?” přes baculatý zadek přetáhla kalhotky s kytičkami a posadila se naproti. “Já jsem Alice. Ale ostatní mi většinou říkají jen Li.”
“Moly,” zarecitovala kysele jméno, jež její rodiče považovali za neskutečně krásné a nejlepší jméno pro dívku. “Přátelé mi říkají jen Oli.”
Děvče se sklonilo a letmo ji políbilo. “Tak doufám, že už jsme přítelkyně.”
“Dobře.” Přikývla tehdy. Po dlouhé době neznámých tváří, které znala jen zběžně, byla Alice první, kdo jí nabídl přátelství. Navíc se jí děvče s dlouhými copy hned zalíbilo. Nebylo uzavřené jako většina ostatních. I když se tvářili přirozeně, vnímala je jen jako masky, co se pohybují okolo ní. O něco menší děvče, vlastně vůbec nevěděla, je-li starší či mladší, bylo přímé a usměvavé.
Radostně přikývla a oplatila polibek zpátky sedícímu děvčeti. Sama se přitom postavila a pak přešla k vodovodnímu kohoutku. Tekla jen studená voda, ale tím rychleji se probudila.
Tehdy poprvé si uvědomila, že je nahá. Rozhlédla se po místnosti a zvedla jednu z osušek. Utřela si do ní obličej a pak se do ní zamotala. Byla sice o něco kratší, než by bylo pro tento účel nejlepší, ale toho si ani nevšimla.
“Měla jsi už nějakého kluka?” Zeptalo se děvče od dveří a ona pokrčila rameny.
“Samozřejmě,” zalhala. Do dlaní znovu nabrala vodu a umyla si obličej. Doufala, že studená voda zakryje její rozpaky.
“A jaké to bylo?”
“Normální,” odvětila trochu nejistě, nevěděla co jiného odpovědět. Znala tisíce historek od ostatních holek, ale z vlastní zkušenosti nic.
“A milování s děvčetem?” Zašeptala o poznání tišeji.
“To ne,” přiznala a překvapeně vzhlédla.
“A já, líbím se ti?” Zeptala se trochu nesměle Alice. Dívka sklopila oči a kývla.
“Ty se mi také líbíš,”zašeptalo děvče něžně. Zvedlo se a dlaní shrnulo kalhoty ke kotníkům. Krátce zápasila s tkaničkami, než se jí je podařilo rozvázat. Silný svetr přetáhla pak už hravě přes hlavu. Stála před ní jen v tílku.
Ale její nahota ji opravdu lákala, i když tehdy ještě neznala její jemné doteky a objetí.
Znovu sklopila zrak a uvolnila přehnutý ručník nad ňadry.
-
Alice byla děvče, na něž vzpomínala ráda. Její první opravdu velká kamarádka. Smutně sevřela v náruči srdce dítěte, které ještě včera asi poslouchalo její příběh. Sklouzla z parapetu a bez bot se vydala do temné chodby.
Nechala za sebou děti i zápach masa. Jejich osud už pro ni neměl žádný význam. Že někdo z nich z hladu zabil, o tom už slyšela, ale tehdy to bylo jenom takové vyprávění.
Zastavila se na hranici tmy a poslouchala ticho. Kde byl ten chlapec, co ji prosil? Vždyť včera tu ještě seděl!
Už ani nechtěla vyprávět. Ten příběh byl příliš o ní. Poznávala v něm střípky svého vlastního života a to ji nutilo znovu o sobě přemýšlet. Nejen o tom, co udělala, ale i o tom, co dělá tady.
O své roli v tomto světě, v chrámu uvězněných duší. O chrámu, v němž žili, přesto o něm nikdo nic nevěděl.
Kdo v té temnotě zabíjí a kam nosí jejich těla?
Chtěla plakat hrůzou, ale slzy jí dávno vyschly…

(Pokračování zde)

Žádné komentáře:

Okomentovat